10 línies estratègiques per redefinir el sector esportiu

El II Congrés de l’Esport Català, celebrat el passat dissabte 11 de juliol a l’INEFC de Barcelona, va posar de manifest quines han de ser les línies d’acció que redefineixen el sector esportiu actual.

Les principals accions a desenvolupar que recullen aquestes línies estratègiques són:

1. Crear el Ministeri (Conselleria) de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya.

2. Elaborar una nova Llei de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya.

3. Adequar les estructures administratives i legislatives esportives catalanes al marc legislatiu i esportiu i olímpic en l’àmbit comunitari i internacional.

4. Impulsar la creació de la Unió d’Esports de Catalunya des de la UFEC per tal de construir un paraigua organitzatiu de les entitats esportives sense ànim de lucre que pugui treballar per aconseguir més recursos i defensi els seus interessos.

5. Establir una hora de pràctica d’activitat física i esport al dia en totes les franges del sistema educatiu.

6. Elaborar periòdicament indicadors sobre l’estat de l’activitat física i l’esport a Catalunya.

7. Fer sostenibles els clubs i les entitats esportives com a peça estructural del sistema esportiu català.

8. Potenciar els programes de tecnificació i alt rendiment esportiu de Catalunya.

9. Donar una formació de qualitat per a professionals de l’activitat física i l’esport de referència en tots els nivells.

10- Aconseguir un nou model de finançament que permeti augmentar els recursos públics i privats disponibles per al sector de l’activitat física i l’esport.