Acord de col·laboració entre federacions catalanes

Avui dimecres 15 de desembre la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), la Federació Catalana de Ciclisme (FCC), i la Federació Catalana de Vela (FCV) han firmat un acord de col·laboració per tal de promoure cadascuna de les disciplines que federen

Ramón Carreras Juanico, president de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, Carme Mas Neras, presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme, i Gerard Esteva Viladecans, president de la Federació Catalana de Vela han firmat un conveni de col·laboració per potenciar les modalitats esportives que estan sota el seu nucli federatiu. Totes elles comparteixen la pràctica esportiva en espais naturals oberts i es tracta de promoure el coneixement i la pràctica dels respectius esports així com l’intercanvi d’experiències en les iniciatives per a la competició, la promoció i lleure i l’aprofitament de sinèrgies d’organització i desenvolupament de programes conjunts a mig termini.

D’aquesta manera acorden que tota persona en possessió d’una llicència o targeta de lleure amb assegurança en vigor expedida per les Federacions Catalanes de ciclisme (FCC) o de vela (FCV) o d’esports d’hivern (FCEH), tindrà un descompte del 25% sobre el preu venda públic d’aquestes llicències, amb el que podrà disputar totes les proves “open” del calendari esportiu de la Federació expedidora.

A més, les proves que formen l’àmbit d’aplicació d’aquest acord concerneixen a totes les categories i modalitats esportives. El reglament s’aplicarà sempre segons les normatives de la Federació expedidora de la llicència o targeta i tota persona en possessió de les llicències o targetes en vigor expedides indistintament per la FCC, la FCV la FCEH gaudirà dels serveis que ofereixen aquestes tres federacions.

Un altre punt de l’acord és que cada Federació obrirà un enllaç al seu lloc web que condueixi cap al web de les dues altres federacions. Les tres Federacions constituiran una Comissió de seguiment del desenvolupament efectiu d’aquests acords, subscrivint, si és el cas, nous convenis per vetllar per al bon desenvolupament d’aquesta col·laboració. El present conveni tindrà efecte per una durada inicial de dos anys, 2010 i 2011.

Llicència de lleure amb assegurança de la FCEH

La FCEH ofereix la TargeNeu, inclosa dins la llicència de lleure per a la pràctica dels esports d’hivern i que conté l’assegurança amb les cobertures específiques de les disciplines dels esports blancs que són sota el paraigües de la federació i fins i tot d’altres pràctiques esportives d’outdoor.