Adrià Diaz i Sara Hurtado fianlitzen la dansa curta del Mundial en el 16è lloc