Avís Legal

Avís Legal

Que en compliment de l’establert en la Llei Orgànica de 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i la Llei 34/2002, de l’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (en endavant FCEH) l’informa, i Vostè conscient que:

Totes les dades de caràcter personal facilitades per Vostè a través dels formularis de recollida de dades a la web www.fceh.cat són incorporats a un fitxer automatitzat de caràcter personal del qual n’és responsable la FCEH, i que està degudament inscrit al Registre de la Protecció de Dades.

Amb la seva firma als formularis de www.fceh.cat , Vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans relacionades a favor de qualsevol de les entitats abans citades, tant de les societats de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, així com que les dades puguin ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu ordinari, electrònic, sms o qualsevol altra mitjà, o perquè puguin trucar-lo amb les finalitats abans descrites. Aquestes autoritzacions són revocables en qualsevol moment sense efectes retroactius.

La FCEH cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats abans citades. En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a la direcció FCEH al Rambla Guipúscoa 23-25, 1er E – 08018 Barcelona o a través de la web www.fceh.cat, indicant expressament el dret en concret que desitja exercitar.