Campanya de sensibilització davant el risc d’incendis

La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya fa difusió, a través de la Campanya de sensibilització davant el risc d’incendis forestals, de les precaucions i els consells de protecció civil davant d’aquest risc.

Aquest any es fa un especial èmfasi en la difusió digital a través de la pàgina web de la campanya de sensibilització.

L’enllaç curt d’aquesta pàgina és www.gencat.cat/interior/incendisforestals

Podeu trobar-hi, a més dels consells, entre d’altres, aquest pòster: