Llicència estatal de fons, gel i neu, i catalana de gel i neu

Protocol

Protocol

1. Trucar per obrir l’expedient

Trucada obligatòria i imprescindible.

  • Des d’Espanya a AIG Europe 902 877 498.
  • Des de fora d’Espanya a Travel Guard +0034 912 754 683.
  • És important que l’accidentat anoti el seu número d’expedient per després omplir el parte. En cas d’urgència l’asseguradora pagarà les factures generades les 24 hores següents a l’accident. Després caldrà acudir a un Centre Mèdic Concertat, l’asseguradora no es farà càrrec de les factures generades després de les 24 hores posteriors als sinistre que no hagin estat autoritzades.

2. Enviar informes

Omplir la “Declaració d’accident” i enviar juntament amb l’informe mèdic i les factures a:

3. Aportar documentació

En el cas de que el lesionat hagi d’acudir a un Centre Mèdic Concertat cal aportar:

  • “Declaració d’accidents” degudament emplenada (obligatori el número d’expedient).
  • DNI.
  • Targeta de federat.

No s’atendrà a cap lesionat del que no hagi estat acceptada la visita amb anterioritat. Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la companyia correrà a càrrec de l’assegurat. L’assistència serà a càrrec de les clíniques concertades presents en el quadre mèdic proposat per AIG. No seran cobertes les assistències mèdiques en centres de la Seguretat Social o no concertats (excepte urgències vitals).