El 17 juny 2 taules rodones sobre esport i activitat física

La Secretaria General de l’Esport, a través de l’Escola Catalana de l’Esport, organitza dues Taules Rodones, lligades amb els eixos de la política esportiva del Govern, amb el propòsit de poder reflexionar sobre el paper de l’esport i l’activitat física a la nostra societat. Són les següents:

L’ESPORT COM A MOTOR DE LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA

Dimarts 17 de juny de 2014

L’ESPORT COM A FONT DE SALUT I BENESTAR

Dimecres 17 de setembre de 2014

Les aportacions a les taules rodones han de servir per trobar noves estratègies i perspectives de treball, que ens permetin millorar l’esport català. Per formalitzar la inscripció cal enviar les dades que es marquen en el díptic a continuació a l’Escola Catalana de l’Esport, abans del 16 de juny de 2014.