Forma’t com a gestor esportiu amb el Seminari de Reciclatge Professional

En temps de crisi, una gestió eficaç i eficient dels recursos a qualsevol entitat o empresa és feina de tots. 

La Fundació Catalana per a l’Esport organitza el Seminari de Reciclatge Professional per a totes aquelles persones que vulguin ampliar la seva formació en gestió econòmica i financera de les organitzacions esportives.

L’objectiu del seminari es donar a conèixer les competències bàsiques necessàries per desenvolupar eficientment la funció directiva en l’àmbit de la gestió econòmica i financera d’una organització esportiva i la gestió dels principals dels pressupostos, balanços i informació relativa a costos. 

Calendari:

Maig: dies 11, 12, 18, 19, 25 i 26
Juny: dies 1, 2, 15, 16, 22, 23, 29 i 30 


Horari:

Sessió 1: divendres, de 16:30 a 18:30 i de 19:00 a 21:00
Sessió 2: dissabte, de 9:00 a 11:00 i de 11:30 a 13:30


Lloc de realització:

Edifici docent de l’Escola Catalana de l’Esport, c/Sant Mateo 25-35 08950 – Esplugues de Llobregat.


Preu i pagament:

Abonats al programa “Espai de Trobada i Debat de l’Esport Català”: 360€.

No abonats: 690€

El termini d’inscripció finalitza  el dia 10 de maig.  El pagament s’ha de fer per ingrés o transferència al següent compte de La Caixa: 2100-3433-17-2200116166, indicant el nom de la persona o empresa que assistirà al seminari.

Podeu descarregar el document amb tota la informació del seminari a la següent url: http://www.ceanoia.cat/formacio/2011/27.04.2012_seminari.pdf