La FCEH convoca les proves d’accés al Centre Especialitat de Tecnificació d’Esports d’Hivern de la Val d’Aran

Per aquesta nova temporada, la FCEH, junt amb els tècnics del Centre Especialitat de Tecnificació del Conselh d’Aran, han estat estudiant i treballant en la millora dels programes esportius de cara al 2012-13. Han dedicat moltes hores a la preparació d’un nou projecte de tecnificació esportiva amb el convenciment de que de ben segur donaran resultats qualitatius importants.

Com a tret de sortida d’aquest nou projecte, els propers dies 18, 19 i 20 de maig de 2012 la FCEH convoca les proves d’accés per seleccionar als esportistes que formaran part dels seus programes de tecnificació d’Esquí Alpí, d’Esquí de Fons i d’Snowboard, al Centre Especialitat de Tecnificació d’Esports d’Hivern de la Val d’Aran (CETEH) per a la temporada 2012-2013. Aquesta selecció està oberta a les categories Juvenils I i II per Esquí Alpí, a Juniors I i Juniors II per Esquí de Fons, i a Juniors per Snowboard.

El procés de selecció consta de quatre àrees d’estudi orientades a valorar la salut, la predisposició biològica, la predisposició psicològica i el nivell esportiu dels esportistes. S’avaluaran diferents paràmetres de cada àrea, amb l’objectiu d’establir la idoneïtat de les característiques de cada esportista per la pràctica de la seva modalitat esportiva en l’alt nivell.

Per tal de poder accedir a les proves d’accés del CETEH els dies 18,19 i 20 de maig els esportistes hauran de complir uns requisits i lliurar una documentació establerta abans del 17 de maig. Per consultar aquesta documentació, descarregar el full de sol·licitud, i conèixer el desenvolupament de les proves cal llegir el pdf que trobareu a l’apartat agenda de la nostra web.

Un cop realitzat tot el procés, la FCEH comunicarà els esportistes que han obtingut més puntuació i que poden formar part d’algun programa. El juny tots els seleccionats podran començar les activitats de tecnificació esportiva al CETEH.