Assegurances

Protocol en cas d’accident

Protocol en cas d’accident

Per aquells que tinguin contractada la Targeneu o Multirisc, us detallem a continuació el protocol que cal seguir si patiu un accident. Remarcar que és obligatori i imprescindible omplir el comunicat de sinistre i fer-lo arribar a la companyia asseguradora.

Primer pas

Trucada per obrir l’expedient – obligatòria i imprescindible

• Des d’Espanya truqueu a la companyia asseguradora AIG al telèfon 902 877 498
• Des de fora d’Espanya truqueu a Travel Guard al telèfon +0034 912 754 683

És important que l’accidentat anoti el seu número d’expedient per després omplir el comunicat d’accident.
En cas d’urgència l’asseguradora pagarà les factures generades les 24 hores següents a l’accident.

Després caldrà acudir a un Centre Mèdic Concertat, l’asseguradora no es farà càrrec de les factures generades després de les 24 hores posteriors als sinistre que no hagin estat autoritzades.

Segon pas

Omplir la “Declaració d’accident” i enviar juntament amb l’informe mèdic i les factures a:
• Si l’accident ha estat a Espanya a gestion@canalsalud24.com
• Si l’accident ha estat fora d’Espanya a  siniestros.espana@travelguard.com

Tercer pas

(Només per aquells que tinguin contractada la Multirisc)
En el cas de que el lesionat hagi d’acudir a un Centre Mèdic Concertat cal aportar :

• «Declaració d’accidents» degudament emplenada (obligatori el número d’expedient)
• DNI
• Targeta de federat

No s’atendrà a cap lesionat del que no hagi estat acceptada la visita amb anterioritat.
Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la companyia
correrà a càrrec de l’assegurat. L’assistència serà a càrrec de les clíniques concertades
presents en el quadre mèdic proposat per AIG. No seran cobertes les assistències
mèdiques en centres de la Seguretat Social o no concertats (excepte urgències vitals).