Targeneu

Preus / Precios

Preus / Precios

Individual

  • Targeneu Adult: 62 €                                                          Targeneu Adulto: 62 €
  • Targeneu Infantil (menors de 18 anys): 40 €                  Targeneu Infantil (menores de 18 años): 40 €

Familiar

  • Targeneu Familiar 3 membres: 136 € (màxim 2 adults, entenent com a adult els majors de 18 anys).
  • Targeneu Familiar 3 miembros: 136 € (máximo 2 adultos, entendiendo como a adulto los mayores de 18 años).
  • Targeneu Familiar 4 membres: 148 € (màxim 2 adults, entenent com a adult els majors de 18 anys). A partir del quart membre és gratüit.
  • Targeneu Familiar 4 miembros: 148 € (máximo 2 adultos, entendiendo como a adulto a los mayores de 18 años). A partir del cuarto miembro es gratuito.

 

  • Nota: Les persones que facin els 18 anys el 2018 es consideren adults. Las personas que cumplan los 18 años en 2018 se consideran adultos.

Més informació a assegurances@fceh.cat o trucant al 93 415 55 44.