Clubs

Alta club

Alta club

1. Enregistrar-se

Abans de fer-se un club federat han d’enregistrar-se al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport (Avda. Països Catalans, 12. 08950 Esplugues de Llobregat. Telèfon 93 480 49 00. www20.gencat.cat/portal/site/sge).

2. Portar les còpies

Un cop presentada tota la documentació allà s’han de portar les còpies amb el segell del registre a la Federació:

  • Estatuts del club, degudament segellats pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
  • Documentació presentada al Registre amb el segell d’entrada del Consell Català de l’Esport.
  • Acta de constitució del club, amb la relació dels membres que formen la Junta Directiva, i en la que hi deurà figurar adreces i telèfons.
  • Escrit de sol·licitud d’adhesió a la Federació Catalana Esports d’Hivern.

3. Pagar la quota d’inscripció

També s’ha de pagar la quota d’inscripció a la FCEH que es deurà fer efectiva en el moment de la presentació de la documentació i la meitat de la quota anual.

Més informació a info@fceh.cat.

Documentació