La feina de més de 5.000 clubs i entitats recollida a l’Enciclopèdia de l’Esport Català

L’ENCICLOPÈDIA DE L’ESPORT CATALÀ vol oferir una obra cultural que posi en relleu la trajectòria històrica i la realitat actual de l’esport català. Una obra que reculli de forma sistemàtica el ric i complex món de l’esport, amb una forma àgil de consulta sobre les persones i institucions més representatives.

Què hi trobareu?

Biografies dels esportistes i dirigents catalans

El gruix quantitatiu d’aquesta enciclopèdia correspon a les biografies dels esportistes i dirigents catalans, més de la meitat de l’obra, tant els nascuts a Catalunya com també aquells que han desenvolupat una part de la seva carrera esportiva a Catalunya o en un club català.

Articles referits a 5.000 clubs i associacions esportives

Aquests representen prop d’una quarta part del conjunt de l’obra. Cal no oblidar la importància que les entitats esportives han tingut històricament i tenen actualment en l’estructuració de l’esport català, com també convé tenir present la seva llarga trajectòria.

Equipaments, competicions i esdeveniments

L’obra inclou així mateix entrades referides a equipaments, competicions i esdeveniments. En aquests àmbits hem optat per prioritzar aquells que han tingut en alguna ocasió el caràcter d’internacional.

L’ENCICLOPÈDIA DE L’ESPORT CATALÀ, dirigida pel professor Carles Santacana, és un projecte en 5 volums, amb una previsió aproximada de 20.000 entrades, la publicació de la qual s’inicia el 2012 i conclourà amb l’aparició del darrer volum el 2014.

Preu especial per a les entitats

Les entitats interessades podran obtenir l’Enciclopèdia Catalana per un preu especial de 598 euros. Us deixem el email de contacte:

polsit@telefonica.net


Aquesta serà una obra que farà justícia a la història i a la importància de l’esport català, que fou i és encara pioner en l’Estat espanyol i que així és reconegut arreu del món