La RFEDI inicia el seu procés electoral

Divendres 6 de juny es va obrir el procés electoral de convocatòria d’eleccions de la RFEDI que culminarà amb les votacions el 20 de setembre en Assemblea Extraordinària per a l’elecció de President i Comissió Delegada. 

Un cop esgotats els quatre anys de mandat per part d’Eduardo Roldán i el seu equip directiu, el divendres 6 de juny es van convocar eleccions. 

El procés electoral es va iniciar amb la dissolució de la Junta Directiva i l’assumpció de funcions per la Comissió Gestora. També es va constituir la Junta Electoral i es va publicar el calendari i els censos electorals provisionals, entre d’altres informacions. 

Seguint el procediment electoral el primer pas és la renovació dels membres de l’Assemblea que es triaran el dia 29 de juliol. El segon i definitiu moment clau serà l’Assemblea Extraordinària per a l’elecció de President i Comissió Delegada prevista per al 20 de setembre.

Enllaços relacionats
Eleccions RFEDI