L’Agència Mundial Antidopatge aprova la nova versió del Codi Mundial Antidopatge

Elevar de dos a quatre anys la sanció tipus als infractors és la principal novetat del nou Codi Mundial Antidopatge. A més, la ràpida admissió de la culpa ja no reduix automàticament la sanció.

El Consell de l’Agència Mundial Antidopatge ha aprovat el text del nou Codi Antidopatge que inclou com a principal novetat elevar de dos a quatre anys la sanció tipus als infractors. En el Codi ara vigent, la sanció de quatre anys és una opció que només s’aplica sota circumstàncies agreujants , però el nou document castigarà sempre amb aquests quatre anys la presència,ús o possessió d’una substància dopant , ‘tret que l’esportista pugui establir que la infracció va ser no intencionada’, segons indica el text de la llei.

La sanció també canvia per les anomenades ‘substàncies específiques’, aquelles que es presten a positius accidentals per la seva inclusió en medicaments (com l’efedrina , la probenecida , els glucocorticosteroides o els betabloquejants ) . Amb aquestes, ‘el període d’inelegibilitat és de quatre anys si una organització antidopatge pot demostrar que la violació va ser intencionada’.

La ràpida admissió de la culpa ‘ja no redueix automàticament’ la sanció

En el cas que l’atleta pugui demostrar falta de culpa en el consum d’un producte contaminat que derivi en un positiu , la sanció oscil·larà entre una amonestació i una suspensió de dos anys . La ràpida admissió de la culpa ‘ja no redueix automàticament’ la sanció de quatre a dos anys, sinó que l’Agència Mundial Antidopatge i l’organització antidopatge implicada han aprovar-lo. Els atletes que col·laborin de forma substancial en la detecció d’una trama de dopatge poden veure reduïda la seva sanció en part, i en casos excepcionals en la seva totalitat. Les federacions i les agències nacionals antidopatge han d’obrir una investigació d’ofici sobre el ‘personal de suport a l’atleta’ en cas que el positiu correspongui a un menor d’edat o hagi més d’un cas en un grup portat pel mateix tècnic .

Es pot consultar el text complet del Codi en anglès aquí