Programa Esport Blanc de promoció escolar

El programa Esport Blanc Escolar és el primer pla d’acció del procés d’implementació del PEEHC que es refereix a l’Àrea de la Promoció i Popularització dels esports d’hivern.

El programa Esport Blanc Escolar és el primer pla d’acció del procés d’implementació del PEEHC que es refereix a l’àrea de la Promoció i Popularització dels esports d’hivern. El programa va destinat a la promoció de l’esquí escolar, (en les seves modalitats d’esquí alpí, esquí de fons i surf de neu, i en un futur en els esports de gel), als alumnes de les escoles de les comarques del Pirineu. Aquest programa s’ha dissenyat a partir d’un anàlisis molt detallat dels centres d’ensenyament actuals de les comarques pirinenques per entendre les seves singularitats i necessitats. A través d’una subvenció atorgada pel Consell Català de l’Esport, a centres de Catalunya ubicats a les mateixes comarques on es troben els Centres de Tecnificació, Val d’Aran, l’Alt Urgell i Cerdanya, es durà terme una prova experimental amb vuit dies d’activitat en el màxim de modalitats que siguin possible depenent de la casuística de cada centre.

En relació a les activitats extraescolars d’esports d’hivern, la FCEH, els consells esportius i les entitats locals, estan organitzant trobades per donar a conèixer els seus esports als habitants de les comarques de neu. Com exemple d’aquesta línia d’acció, el passat 2 de març de 2013 es va dur a terme una Trobada Escolar de Promoció del Freestyle organitzada entre la FCEH i el Consell Comarcal de la Cerdanya i en la qual hi van prendre part a prop de 30 infants, la majoria provinents de centres escolars de la Cerdanya. Molts d’aquest nens i nenes van quedar fascinats per l’experiència i han participat en proves del calendari de la FCEH durant l’hivern de 2013. Segons la Comissió de Seguiment del PEEHC, es va aconseguir fer un primer pas molt esperançador per a poder portar a terme en un futur actuacions més ambicioses en l’àmbit escolar a la Cerdanya i exportar-ho també a la resta de Consells Comarcals de Catalunya, i no només per Freestyle, també per l’Esquí alpí, l’Esquí de fons, el Patinatge artístic i l’Hoquei gel.

Font: Comissió de Seguiment del Pla Estratègic dels Esports d’Hivern.