S’inicia a la Val d’Aran la 1era promoció del curs d’Especialització en Alt Rendiment

El Centre Especialitzat de Tecnificació en Esports d’Hivern de la Val d’Aran posa en marxa el “Curs d’Especialització en Alt Rendiment dels Esports d’Hivern” adreçat a entrenadors d’esports d’hivern que disposen de titulació de Tènic Esportiu (Nivell II), Tècnic esportiu Superior, o bé de Llicenciatura en CAFE amb especialització.

Es portarà a terme en els esports d’esquí alpí, esquí de fons, snowboard, patinatge, esquí de muntanya (i d’altres si hi ha demanda).

Els objetius principals del curs són

  • Capacitar a l’alumne per aplicar a la seva tasca diària eines favorables a l’Alt Rendiment, procedents de la psicologia i de les ciències aplicades a l’esport.
  • Oferir un model de treball que serveixe per planificar i estructurar les diferents etapes esportives
  • Actualitzar els coneixements que permeten consolidar una línia de treball sinèrgica que s’orienti cap a l’èxit esportiu.  

Programació

El curs està dividit en 5 blocs de formació. Cada bloc consta de 65 hores presencials (8 dies de 8 hores), 20 hores de pràctiques (8 sessions d’aplicació) i 15 hores de treball de síntesi. Una de les sessions consta d’una taula rodona i pràctica amb esportistes i entrenadors d’Alt Nivell. L’avaluació final es basa en la valoració de les capacitats pràctiques i aplicades a la realitat professional de l’alumne, a través d’un treball de síntesis i de l’aplicació dels continguts en un cas pràctic.

Dates de formació

Formació Bloc 1
: 17 -18 19 de maig, 31-1-2 de juny i 15 -16 de juny.
Formació Bloc 2 i 1: 20-21-22 de setembre, 4-5-6 d’octubre i 19-20 d’octubre.
Limit de places: 12 per bloc

Inscripció

Escola de Tècnics Esportius Vall d’Aran (ETEVA)
informacion@eteva.org
T.973 64 45 95

Podeu descarregar-vos el full informatiu a http://bit.ly/10 iKkpk