Alt Rendiment Català

Què és?

Què és?

Els Programes ARC són els diferents sistemes d’organització que porta a terme una Federació Catalana, d’acord amb les directrius del Pla ARC, per millorar una o vàries de les seves modalitats, especialitats o disciplines esportives.

Un esportista ARC és aquell que pertany a algun dels Programes ARC existents de les Federacions Catalanes. Al voltant de l’esportista hi ha una sèrie de professionals i serveis per tal que aquest tingui les millors condicions possibles d’entrenament i desenvolupament integral.

Nivells i gestió

Hi ha 3 nivells d’esportistes ARC, en funció de la seva edat i nivell esportiu: Perfeccionament, Futur i Alt Nivell.

La gestió d’aquest programes comporta unes beques o subvenció que gestiona la federació en quant a programes d’entrenament, coordinació d’estudis, tècnics, preparadors físics o serveis, relacionats amb atenció i seguiment mèdic, fisioteràpia, psicologia i utilització d’instal·lacions.

Què ofereix l’ARC ?

  • Programes ARC. S’estableixen convenis amb les federacions esportives catalanes per tal de desenvolupar programes d’entrenament (Programes ARC).
  • Classificació d’esportistes d’Alt Nivell Català. Relació dels millors esportistes catalans de l’actualitat en funció de la seva edat i resultats esportius. els quals participen o tenen opcions de participar en les competicions de màxim nivell organitzades per les federacions esportives internacionals.
  • Serveis ARC. Serveis mèdics-científics pels esportistes dels Programes ARC i els esportistes d’Alt Nivell, com a complement pel seu entrenament. Aquests Serveis són: Medicina, Fisioteràpia, Nutrició, Fisiologia, Biomecànica i Psicologia. També el Servei d’Atenció a l’Esportista, que és un servei gratuït de suport en la formació de l’esportista en la vessant acadèmica i/o professional. Beques a Centres CAR i CTE, beques per als Centres de Tecnificació i per al CAR (Centre d’Alt Rendiment) per a desenvolupar les diferents fases esportives i dotar a l’esportista de les millors condicions pel seu rendiment.
  • Ajuts econòmics ARC. Ajudes econòmiques pels esportistes d’Alt Nivell que compleixin els requisits de les convocatòries. (segons disponibilitat pressupostària)
  • Premis ARC. Atorgats com a reconeixement dels millors esportistes i entrenadors catalans absoluts que han aconseguit fites internacionals d’alt nivell durant la temporada.(segons disponibilitat pressupostària)

Enllaç al web ARC