La Federació

Certificats

Certificats

Per sol·licitar un certificat federatiu, si us plau, ompliu les següents dades i realitzeu el pagament online.

A tenir en compte que els certificats:

  • Que reconeixen a un esportista de programa ARC han de sol·licitar-se al Consell Català de l’Esport a través del document corresponent.
  • Que lliura la RFEDI i el CSD cal dur a terme un pagament de 15 euros per cada certificat al número de compte del Banco Popular ES09 0075 0671 0206 0043 3174 indicant al concepte “NOM COGNOMS, solicitud certificado”
  • Necessaris per l’exempció de les proves d’accés a Tècnic Esportiu d’Esports d’Hivern estableix els següents casos
    • Acreditar la condició d’esportista d’alt nivell que figurin a les llistes que aprova semestralment la presidència del Consell Català de l’Esport o els òrgans corresponents d’altres comunitats autònomes. S’haurà d’acreditar amb certificat Consell Català de l’Esport.
    • Seleccionats per la RFEDI per representar a Espanya en competicions internacionals en categoria absoluta, almenys un cop en els últims dos anys. S’haurà d’acreditar amb un certificat del Consejo Superior de Deportes.
    • Classificats entre el 20 primers als Campionats d’Espanya absoluts almenys un cop en el últims dos anys. S’haurà d’acreditar amb un certificat de la RFEDI.

 En aplicació de l´article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l’informem que les dades seran recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per Federació Catalana d’Esports d’Hivern i incorporats al fitxer corresponent registrat a AEPD per al manteniment de la relació establerta, el titular de les dades o tutor legal en el cas de menors, autoritza l’utilització d’imatges personals per a la seva difusió. Les dades sol seran cedits conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedits sense el seu consentiment per a finalitats diferents. Tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la adreça Rambla Guipúscoa 23-25, 1er E 08018 Barcelona o info@fceh.cat acreditant la titularitat respecte a dret.