La Federació

Arxiu històric

Arxiu històric

El fons històric de la FCEH és la documentació generada per l’entitat en l’exercici de les seves activitats i funcions.

 

Es troba a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.

 

Aquest fons va ser ingressat a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya l’any 2014 i des de llavors s’ha realitzat el tractament arxivístic de classificació, descripció i digitalització.

 

Té un volum de 52 metres lineals de documents textuals i conté més de 6.000 documents gràfics.

 

És un dels pocs fons de federacions esportives catalanes que es troben en centres públics d’arxiu, estan descrits i són accessibles als investigadors i públic en general.

 

Enllaç al fons històric de la FCEH