Qui sóm?

FCEH

FCEH

La FCEH està integrada per 80 clubs pertanyents a diferents comarques catalanes i el seu objectiu és promocionar, organitzar, gestionar i coordinar la pràctica de tots els esports d’hivern dins l’àmbit de Catalunya, sense afany de lucre. Amb més de 10.000 federats, la seva raó de ser són el mateixos clubs que la integren i, en aquest sentit, la FCEH és dels clubs. Cada any els clubs es reuneixen en Assemblea, generalment en dues ocasions, per decidir els aspectes esportius i econòmics de l’entitat.

El segon òrgan de govern de la Federació és la Junta Directiva, que es reuneix un cop per trimestre i que està formada pel President, els Vicepresidents, el Tresorer i el Secretari.

També integren la Federació l’equip administratiu que treballa a la seu de Barcelona i l’equip tècnic que treballa als Centres de Tecnificació de la FCEH.

.

Actualment, la Federació treballa amb els següents grups de tecnificació:

  • Esquí alpí – Centre Especialitzat de Tecnificació de la Val d’Aran i Centre de Tecnificació Cerdanya