Clubs

Alta club

Alta club

1. Enregistrar-se

Abans de fer-se un club federat han d’enregistrar-se al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport

(Avda. Països Catalans, 12. 08950 Esplugues de Llobregat. Telèfon 93 480 49 00. Enllaç)

2. Portar les còpies

Un cop presentada tota la documentació allà s’han de portar les còpies amb el segell del registre a la Federació:

  • Estatuts del club, degudament segellats pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
  • Documentació presentada al Registre amb el segell d’entrada del Consell Català de l’Esport.
  • Acta de constitució del club, amb la relació dels membres que formen la Junta Directiva, i en la que hi deurà figurar adreces i telèfons.
  • Escrit de sol·licitud d’adhesió a la Federació Catalana Esports d’Hivern.

3. Pagar la quota d’inscripció

També s’ha de pagar la quota d’inscripció a la FCEH que es deurà fer efectiva en el moment de la presentació de la documentació i la meitat de la quota anual.

Més informació a info@fceh.cat.

Documentació