La Federació

Transparència i Compliance

Transparència i Compliance

Informació institucional

Funcions de la FCEH     Funcions de la FCEH Normativa d'aplicació     Lleis que li són d'aplicació Organigrama     Organigrama Junta Directiva Órgans de direcció i gestió Retribucions rebudes pels òrgan de govern ...

Informació econòmica

Pressupost Pressupost 2021 Pressupost 2020 Pressupost 2019 Pressupost 2018 Pressupost 2017 Pressupost 2016 Pressupost 2015 Pressupost 2014 Comptes anuals i informe d'auditoria Comptes anuals i informe...

Compliance

Seguint amb la legislació de "Compliment Normatiu" i gràcies a la subvenció de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en aquesta matèria, la FCEH a través de l'empresa GNL Governance, Risk & Compliance   ha dut a terme l’anàlisi de risco...