La Federació

Taulell d’anuncis

Taulell d’anuncis

En aquest apartat podeu consultar els comunicats oficials de la FCEH en referència a expedients disciplinaris, processos electorals i altres qüestions.

.

Resolucions FCEH

.

.

  • Bases per a la selecció d’Escoles de Tècnics Esportius d’Hivern per als Programes de Promoció Escolar 2020-2021

.

Consulta tota la informació aquí

.

.


.

  • Convocatòria Assemblea General Ordinària

Tindrà lloc el pròxim dia 17 de juny de 2021 a les 18 hores a Barcelona de forma presencial a la Sala d’Actes de la UFEC (Rambla de Catalunya, 81, Pral. Barcelona). L’ordre del dia serà el següent:

.

ORDRE DEL DIA

Punt 1r – Obertura de l’Assemblea per la Presidenta de la FCEH.

Punt 2n – Formació de llista d’assistents i comprovació de vots.

Punt 3r – Nomenament d’interventors per a la signatura de l’acta.

Punt 4tNomenament d’Auditors de l’exercici 2021.

Punt 5èPresentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats esportives 2020-2021.

Punt 6èPresentació i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals i liquidació del pressupost de l’exercici 2020.

Punt 7èPresentació i aprovació, si s’escau, dels preus de les llicències de la temporada 2021- 2022.

Punt 8èAprovació, si s’escau, dels Reglaments Esportius.

Punt 9è – Presentació del seguiment pressupostari 2021.

Punt 10èAprovació, si s’escau, de les renovacions de pòlisses de crèdit per a l’any 2021.

Punt 11è – Precs i preguntes.

.

.

.