La Federació

Taulell d’anuncis

Taulell d’anuncis

En aquest apartat podeu consultar els comunicats oficials de la FCEH en referència a expedients disciplinaris, processos electorals i altres qüestions, així com documents d’inter`ès per als nostres clubs i apassionats dels esports d’hivern.

.

.

  • Procés electoral RFEDI 2022 

—> Escrito a las Federaciones Autonómicas Deportes de Invierno – Elecciones RFEDI 2022  AQUÍ

—> Reglamento Electoral RFEDI (Aprobado por la Comisión Directiva CSD en fecha de 31 de marzo 2022)  AQUÍ

—> Convocatoria Elecciones RFEDI 2022  AQUÍ

—>DOCUMENTO Nº1 – Censo Provisional – Elecciones RFEDI 2022  AQUÍ

—> DOCUMENTO Nº2 – Distribución Provisional de la Asamblea General – Elecciones RFEDI 2022  AQUÍ

—> DOCUMENTO Nº3 – Calendario Electoral RFEDI – Elecciones RFEDI 2022  AQUÍ

—> DOCUMENTO Nº4 – Modelos Oficiales de Papeletas y Sobres – Elecciones RFEDI 2022  AQUÍ

—> DOCUMENTO Nº5 – Censo Definitivo – Elecciones RFEDI 2022  AQUÍ

—> DOCUMENTO Nº6 -Distribución Definitiva de la Asamblea General – Elecciones RFEDI 2022  AQUÍ

—> DOCUMENTO Nº7 -Acta Junta Electoral Composición Mesas Electorales Elecciones Asamblea General RFEDI 2022 AQUÍ

—> DOCUMENTO Nº8 – Protocolo MESAS Electorales RFEDI 30 de mayo de 2022 AQUÍ

—> DOCUMENTO Nº9 – Resultados elecciones provisionales Asamblea RFEDI 2022 AQUÍ

—> Certificado del Presidente RFEDI de Publicación de la convocatoria  AQUÍ

—> Documento de Presentación de Candidatura Asamblea General de Clubs – Elecciones RFEDI 2022  AQUÍ

—> Documento de Presentación de Candidatura Asamblea General Deportistas, Técnicos, Jueces y DTS – Elecciones RFEDI 2022  AQUÍ

—> Papeleta de Votación de la Asamblea General RFEDI – Elecciones RFEDI 2022  AQUÍ

—> Documento solicitud de inclusión en el Censo Especial de voto no presencial (solicitud de voto por correo)  AQUÍ

—> Decálogo de valores de la pre-candidatura de Oscar Cruz  AQUÍ

.

.

.