La Federació

Portal de transparència

Portal de transparència

Informació institucional

Funcions de la FCEH Funcions de la FCEH Normativa d'aplicació Lleis que li són d'aplicació Organigrama Organigrama Junta Directiva 2016-2020 Retribucions rebudes pels òrgan de govern ...

Informació econòmica

Pressupost Pressupost 2018 Pressupost 2017 Pressupost 2016 Pressupost 2015 Pressupost 2014 Comptes anuals i informe d'auditoria Comptes anuals i informe d'auditoria 2016 Comptes anuals i...