La Federació

Taulell d’anuncis

Taulell d’anuncis

En aquest apartat podeu consultar els comunicats oficials de la FCEH en referència a expedients disciplinaris, procesos electorals i altres qüestions.

.

Resolucions FCEH

.

  • Bases per a la selecció d’escoles de tècnics esportius d’hivern per als Programes de Promoció Escolar 

Consulta tota la informació aquí

.


.

  • Convocatòria Assemblea General Ordinària

Tindrà lloc el proper dia 3 de setembre a les 18 hores al Museu Colet [Carrer de Buenos Aires, 56, Barcelona]. L’ordre del dia serà el següent:

.

ORDRE DEL DIA

Punt 1r – Obertura de l’Assemblea pel President de la FCEH.

Punt 2n – Formació de llista d’assistents i comprovació de vots.

Punt 3r – Nomenament d’interventors per a la signatura de l’acta.

Punt 4t – Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat financer i liquidació de l’exercici econòmic del 2019, amb el tancament de balanç, compte de resultats i lliurament dels resultats de l’Auditoria d’aquest exercici.

Punt 5è – Precs i preguntes.

.

.


.

  • Convocatòria Assemblea General Extraordinària

Tindrà lloc el proper dia 3 de setembre a les 19:30 hores al Museu Colet [Carrer de Buenos Aires, 56, Barcelona]. L’ordre del dia serà el següent:

.

ORDRE DEL DIA

Punt 1r – Obertura de l’Assemblea pel President de la FCEH.

Punt 2n – Formació de llista d’assistents i comprovació de vots.

Punt 3r – Nomenament de tres interventors per a la signatura de l’acta.

Punt 4t – Aprovació, si s’escau, de la convocatòria d’Eleccions a President i membres de la Junta Directiva.

Punt 5è – Aprovació, si s’escau, del Reglament i del Calendari electoral.

Punt 6è – Elecció per sorteig dels tres membres titulars, i tres membres suplents, de la Junta Electoral entre els membres presents de l’Assemblea General.

Punt 7è – Precs i preguntes.

.