La Federació

Taulell d’anuncis

Taulell d’anuncis

En aquest apartat podreu consultar els comunicats oficials de la FCEH en referència a expedients disciplinaris, procesos electorals i altres qüestions.

 

Resolucions FCEH

  • Bases per a la selecció d’escoles de tècnics esportius d’hivern per als Programes de Promoció Escolar 

 

Consulta tota la informació aquí

 

 

  • Convocatòria Assemblea General Ordinària

Tindrà lloc el proper dia 19 de desembre de 2019 a les 18 hores a la seu de la FCEH: Rambla Guipúscoa, 23-25, 1r E, Barcelona. L’ordre del dia serà el següent: 

ORDRE DEL DIA

Punt 1r – Obertura de l’Assemblea pel President de la FCEH

Punt 2n – Formació de llista d’assistents i comprovació de vots

Punt 3r – Nomenament d’interventors per a la signatura de l’acta

Punt 4t – Aprovació, si s’escau, dels Reglaments Esportius

Punt 5è – Aprovació, si s’escau, del Reglament d’Inscripcions a competicions

Punt 6è – Aprovació, si escau, del Reglament de liquidació de contractació de Productes (Llicencies i Assegurances)

Punt 7è – Aprovació, si s’escau, del Calendari d’Activitats de la temporada 2019-20

Punt 8è – Aprovació, si s’escau, del Pressupost  2020

Punt 9è – Presentació del seguiment pressupostari 2019

Punt 10è – Precs i preguntes