L’Agència Mundial Antidopatge aprova la nova versió del Codi Mundial

Elevar de 2 a 4 anys la sanció tipus als infractors és la principal novetat del nou Codi Mundial Antidopatge. La ràpida admissió de la culpa ja no reduirà automàticament la sanció.

El Consell de l’Agència Mundial Antidopatge ha aprovat el text del nou Codi Antidopatge que inclou com a principal novetat elevar de dos a quatre anys la sanció tipus als infractors. En el Codi ara vigent, la sanció de quatre anys és una opció que només s’aplica sota circumstàncies agreujants, però el nou document castigarà sempre amb aquests quatre anys la presència,ús o possessió d’una substància dopant, ‘tret que l’esportista pugui establir que la infracció va ser no intencionada’, segons indica el text de la llei.

‘Amb la publicació del nou codi s’ha fet un salt qualitatiu en la lluita contra el dopatge, ha estat un gran pas endavant per a l’esport i per als atletes. Els punts importants del nou codi com l’augment de sensacions de dos a quatre anys evitant que els esportistes que facin trampa puguin assistir als Jocs Olímpics o Paralímpics o que les polítiques sobre dopatge es facin a mida de l’esport’. Sylvana Mestre, Presidenta d’Esquí Alpí en el Comitè Paralímpic Internacional.

La sanció també canvia per les anomenades ‘substàncies específiques’, aquelles que es presten a positius accidentals per la seva inclusió en medicaments (com l’efedrina, la probenecida , els glucocorticosteroides o els betabloquejants ). Amb aquestes, ‘el període d’inelegibilitat és de quatre anys si una organització antidopatge pot demostrar que la violació va ser intencionada’. Es pot consultar el Llistat de Substàncies Prohibides al web de la FCEH: Llistat de substàncies prohibides – Codi Mundial Antidopatge 2014

La ràpida admissió de la culpa ‘ja no redueix automàticament’ la sanció

En el cas que l’atleta pugui demostrar falta de culpa en el consum d’un producte contaminat que derivi en un positiu, la sanció oscil·larà entre una amonestació i una suspensió de dos anys . La ràpida admissió de la culpa ‘ja no redueix automàticament’ la sanció de quatre a dos anys, sinó que l’Agència Mundial Antidopatge i l’organització antidopatge implicada han aprovar-lo.

Els atletes que col·laborin de forma substancial en la detecció d’una trama de dopatge poden veure reduïda la seva sanció en part, i en casos excepcionals en la seva totalitat. Les federacions i les agències nacionals antidopatge han d’obrir una investigació d’ofici sobre el ‘personal de suport a l’atleta’ en cas que el positiu correspongui a un menor d’edat o hagi més d’un cas en un grup portat pel mateix tècnic.

Font: Munideporte.com

Enllaços relacionats
Llistat de substàncies prohibides – Codi Mundial Antidopatge 2014