Tecnificació

Centres de tecnificació

Centres de tecnificació

Els programes de tecnificació són la base de l’esport d’elit de la FCEH i és per això que a Catalunya es fan accions molt coordinades per a dur-ho a terme. Tots els programes estan lligats i consensuats per tots els agents implicats com ara consells comarcals, ajuntaments, clubs, federacions i la Generalitat de Catalunya.

Aquests programes es poden fer realitat gràcies a la gestió, finançament i direcció tècnica de la FCEH i a la subvenció finalista que aporta el Consell Català de l’Esport.

A Catalunya hi ha quatre centres de tecnificació especialitzats en esports d’hivern i coordinats per la FCEH: a la Val d’Aran (reconegut pel CSD), a la Cerdanya, a la Seu d’Urgell i a Barcelona.

El programes estan supervisats en tot moment per l’Observatori d’Alt Rendiment Català (OARC) que ofereix el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, el qual posa a disposició dels esportistes les seves instal·lacions, serveis mèdics i psicològics, entre d’altres.

En aquests centres els esportistes disposen de l’espai i els mitjans necessaris per a la pràctica d’esports i al mateix temps se’ls dóna la posibilitat de poder compaginar-ho amb els estudis optimitzant el rendiment tant en l’àrea esportiva com  acadèmica. Per a accedir-hi és necessari haver superat un procés de selecció molt exigent que permetrà a l’esportista seguir els programes d’entrenaments adequadament, així com seguir els seus estudis, ja siguin d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat o Universitaris.