Llicències

Credencials de Tècnic

Credencials de Tècnic

Asseguradora: FIATC.

Preus

 • Preu tècnics de clubs afiliats a la FCEH: 82 €.
 • Preu resta de tècnics: 101 €.
 • Aquells tècnics de clubs afiliats a la FCEH que desitgin tenir tramitada la llicència d’entrenador de la RFEDI cal que abonin un suplement de 15 euros segons la normativa de la RFEDI. Aquesta Llicència és obligatòria per accedir a les àrees de sortida i recintes de competició de les curses del calendari oficial de la RFEDI.En el cas de disposar del títol de Tècnic Esportiu de Nivell Superior cal que ho acreditin a la Federació ja que la RFEDI estableix dos nivells de llicència: autonòmica (nivells 1 i 2 de Tècnic Esportiu) i nacional (nivell 3 de Tècnic Esportiu).

Delimitació territorial

 • Les garanties d’aquesta assegurança s’entenen i es limiten a les responsabilitats de danys ocasionats arreu del món, amb l’expressa exclusió dels danys ocasionats ens els Estats Units d’Americà, Canadà i Mèxic i reclamats o reconeguts per tribunals espanyols.
 • Límit màxim per indemnització per sinistre: 600.000 €.
 • Sublímit Responsabilitat Civil: 150.000 €.
 • Límit en cas de Conflicte d’interessos: 3.000 €.
 • Defensa i Fiances Incloses.
 • Franquícia: 300 € per sinistre.
 • Full de sol·licitud Credencial de Tècnic

 

Nota important

 • Només es poden habilitar a la RFEDI les Llicències de Tècnic i no les credencials.  
 • La regulació de les cobertures de la Llicència de Tècnic es regeix a partir del Real Decreto corresponent. El document en qüestió el podeu consultar íntegrament en aquest enllaç.