Llicències

Credencials de Tècnic

Credencials de Tècnic

Asseguradora: FIATC

Preus

 • Credencial de Tècnic de Club: 65€
 • Credencial de Tècnic Independent: 85€
 • Aquells tècnics de clubs afiliats a la FCEH que desitgin tenir tramitada la llicència d’entrenador de la RFEDI cal que abonin un suplement de 15€ segons la normativa de la RFEDI. Aquesta llicència és obligatòria per accedir a les àrees de sortida i recintes de competició de les curses del calendari oficial de la RFEDI. En el cas de disposar del títol de Tècnic Esportiu de Nivell Superior, cal que ho acreditin a la Federació, ja que la RFEDI estableix dos nivells de llicència: autonòmica (nivells 1 i 2 de Tècnic Esportiu) i nacional (nivell 3 de Tècnic Esportiu).

Delimitació territorial

 • Les garanties d’aquesta assegurança s’entenen i es limiten a les responsabilitats de danys ocasionats arreu del món, amb l’expressa exclusió dels danys ocasionats ens els Estats Units, Canadà i Mèxic i reclamats o reconeguts per tribunals espanyols
 • Límit màxim d’indemnització per monitor, sinistre i anualitat: 150.000€
 • Límit en cas de conflicte d’interessos: 1.500€
 • Defensa Inclosa
 • Franquícia: 300€ per sinistre
 • Full de sol·licitud Credencial de Tècnic

Nota important

 • Només es poden habilitar a la RFEDI les Llicències de Tècnic i no les credencials  
 • La regulació de les cobertures de la Llicència de Tècnic es regeix a partir del Real Decreto corresponent. El document en qüestió el podeu consultar íntegrament en aquest enllaç