Què fer en cas d’accident

Cobertures

Cobertures

En cas de defunció

Mort per accident esportiu majors 14 anys: 12.020 €
Defunció per accident durant la pràctica esportiva: 1.875 € (sense causa directa del mateix).
Mort per accident esportiu menors de 14 anys: 2.255 € en concepte de despeses de sepeli.

En cas d’invalidesa permanent
per accident

Invalidesa Permanent Absoluta per accident esportiu: 12.020 €.

Assistència sanitària per accident
en centres concertats

Assistència Sanitària Medicoquirúrgica per accident esportiu en centres mèdics concertats a Espanya: Il·limitada.
Assistència Sanitària Medicoquirúrgica per accident esportiu en centres mèdics concertats a l’Estranger: 18.000 €.
Despeses originades per l’adquisició de materials ortopèdics destinats a la recuperació arrel de l’accident esportiu (mai de prevenció), fins un import del 70% del PVP.
Despeses originades en odonto-estomalogia per lesions en boca causades per accidents esportius. Aquestes despeses es cobriran fins a 400€.
Despeses de rescat, recerca, trasllat o evacuació des del lloc de l’accident esportiu fins el centre mèdic concertat: Il·limitats dins d’Espanya i 12.000 € a l’estranger.
Despeses per repatriació per mort de l’assegurat i dels seus acompanyants: Il·limitat.
Desplaçament d’un familiar en cas de defunció de l’assegurat a l’estranger: Il·limitat.

Assistència en viatge

Despeses d’estància en hotel d’un acompanyant de l’assegurat per prescripció mèdica d’aquest últim: fins a un màxim de 90 € per pernoctació i un màxim de 4 pernoctacions.
Despeses de desplaçament d’un acompanyant per prescripció mèdica de l’assegurat: Il·limitat.
Enviament de missatges urgents: Il·limitats. Enviament d’un conductor professional.

Responsabilitat Civil de l’assegurat

RC: 30.050 €. Franquícia de 300 €. (RC de gossos inclosa)
Anticipi de fiança judicial a l’estranger.
Anticipi de despeses de defensa legal a l’estranger.

 

Novetat

Devolució del forfet fins a 1.000 €