Comunicat FCEH: Inici del període de tramitació i renovació de Llicències i Assegurances

foto

Després de les negociacions amb la companyia asseguradora, que durant aquests dies de juny ha mantingut les mateixes cobertures existents per als assegurats de la temporada 2019/2020, finalment han quedat tancades les renovacions de les pòlisses per a la propera temporada 2020-2021.

Malgrat els esforços per reduir les primes per a aquesta temporada, no ha resultat possible obtenir aquesta millora per tal de poder-la traslladar als esportistes i demés assegurats. No obstant això, els preus de tots els productes es mantindran iguals als de la temporada 2019-2020.

Així doncs, a partir d’aquest dilluns 29 de juny, es poden iniciar els tràmits de renovació i noves altes de llicències / assegurances per a la propera temporada.

Com a novetats per a la tramitació de les llicències i assegurances, us informem que, de cara a aquesta temporada:

  • Les assegurances familiars es podran tramitar a través de la pàgina web, mitjançant un formulari similar al de les assegurances individuals, que permetrà realitzar tot el procés de contractació fins al pagament de l’import de l’assegurança per targeta de crèdit i el registre automàtic a la base de dades de les persones beneficiàries.

.

  • Per facilitar i simplificar els tràmits administratius de la contractació, en uns moments en què les activitats presencials a les oficines de la Federació es troben encara restringides com a conseqüència del COVID-19, tots els pagaments que no siguin per domiciliació bancària s’hauran d’efectuar a través de targeta de crèdit, amb el corresponent registre automàtic de les altes en el moment d’efectuar el pagament, eliminant-se així la possibilitat de liquidar els imports per transferència bancària.