[ACTUALITZACIÓ] Condicions per a la pràctica esportiva a Catalunya

foto

En relació amb la darrera resolució SLT/971/2021 emesa pel Departament de Salut de la Generalitat, el passat 8 d’abril, les condicions per a la pràctica esportiva a Catalunya s’han vist modificades i actualitzades. De forma abreviada, aquests són els punts més destacats pel que fa a l’entrenament i competició:

.

 • Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions justificades previstes a l’apartat 2.1.
 • Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l’aforament autoritzat: 50% en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure i 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats, a excepció de les piscines, en què l’ocupació permesa pot arribar al 50% de l’aforament autoritzat. També s’ha de garantir un control d’accés i una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Els vestidors poden reobrir. No obstant, les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d’informar les persones usuàries que l’ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n’hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva.
 • Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades d’acord amb l’apartat 12.5 d’aquesta Resolució.
 • Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya.
 • A excepció de les competicions d’àmbit estatal i internacional de futbol i de bàsquet de caràcter professional que, en aplicació de la normativa específica estatal, s’han de desenvolupar sense presència de públic, la resta de competicions permeses es poden desenvolupar amb presència de públic amb subjecció a les condicions següents:

  a) En instal·lacions i equipaments a l’aire lliure, amb subjecció a l’aforament del 50% de l’autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones.

  b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l’aforament del 30% de l’autoritzat i un nombre màxim de 500 persones. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

  c) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1 per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, respectant el límit de l’aforament al 30%, hi poden assistir fins a un màxim de 1.000 persones.

.

Per a més informació, es pot consultar la resolució íntegre en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ SLT/971/2021

.