Què és?

Introducció

Introducció

La Federació Catalana d’Esports d’Hivern és l’organisme esportiu que dirigeix i regula la pràctica dels esports d’hivern a Catalunya.

Entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social, constituïda per associacions, agrupacions i clubs esportius i també per esportistes, jutges, àrbitres, delegats tècnics i tècnics esportius o entrenadors, que es dediquen o participen a l’exercici dels esports d’hivern.

Modalitats esportives