LLICÈNCIA DE TÈCNIC

LLICÈNCIA DE TÈCNIC

.

1. Què és la Llicència de Tècnic de la FCEH? AQUÍ

2. Requisits de contractació AQUÍ

3. Com ho faig per contractar el producte? AQUÍ

4. Quan s’activa el producte contractat? AQUÍ

5. Quina validesa té el producte? AQUÍ

6. Tarifes de les llicències AQUÍ

7. Cobertures de les llicències AQUÍ

8. Cancel·lacions, ampliacions i canvis de producte AQUÍ

.

.

Què és la Llicència de Tècnic de la FCEH?

La credencial de tècnic és el producte idoni per als amants dels esports d’hivern que volen estar coberts en l’exercici d’aquests esports, tant de neu com de gel, com a tècnics esportius.

Aquest producte ofereix, a la persona que la contracta, els següents avantatges:

CREDENCIAL DE TÈCNIC

 • Ofereix al tècnic una cobertura de Responsabilitat Civil.

LLICÈNCIA DE TÈCNIC

 • Ofereix al tècnic una cobertura de Responsabilitat Civil i una assegurança mèdica.

La llicència i/o credencial de tècnic permeten, a la persona que la contracta, exercir com a tècnic esportiu a les competicions, catalanes, estatals i internacionals dels diferents esports de neu i de gel organitzats per la FCEH, la RFEDI, la RFEDH i/o Clubs i empreses que tinguin la seu a Espanya*.

Per poder exercir a les competicions estatals i internacionals és obligatori contractar prèviament la “Llicència de tècnic” i realitzar la seva habilitació a la RFEDI i/o RFEDH, ja que sense aquesta habilitació la persona que contracta el producte únicament podrà exercir a les competicions catalanes i/o organitzades per clubs associats a la FCEH.

*Revisar els requisits previs a la contractació del producte.

.

Requisits de contractació

LLICÈNCIA DE TÈCNIC (RESPONSABILITAT CIVIL + ASSEGURANÇA)

Aquest article correspon a una Assegurança i Responsabilitat Civil que permet exercir com a tècnic esportiu a les competicions.

Aquesta llicència es desglossa en dos articles que són els següents:

A) LLICÈNCIA DE TÈCNIC

Aquest article permet exercir com a tècnic esportiu a les competicions organitzades per la FCEH i/o Clubs i empreses que tinguin la seva seu dins el territori català.

Requisits per a la contractació del producte prèviament mencionat:

 • Estar en possessió del ROPEC
 • Estar en possessió del nivell TD1 o superior
 • Residents a Espanya i/o 50 km de la frontera espanyola

B) HABILITACIÓ RFEDI / RFDEH

Aquest article correspon a una assegurança de Responsabilitat Civil que permet exercir com a tècnic esportiu a les competicions organitzades per la FCEH, la RFEDI, la RFEDH i/o Clubs i empreses que tinguin la seva seu a Espanya.

Requisits per a la contractació del producte prèviament mencionat:

 • Disposar del Nivell 3 de Tècnic Esportiu
 • Estar en possessió del nivell TD2 o superior
 • Tenir contractada la “Llicència de tècnic de la FCEH”
 • Residents a Espanya i/o 50 km de la frontera espanyola

.

Com ho faig per contractar el producte?

Tant en la llicència com en l’habilitació RFEDI/RFEDH, el procediment és el mateix:

 • Club: En el cas d’estar associat a un club, serà aquest l’encarregat de dur a terme els tràmits necessaris.
 • Independent: En el cas de no formar part d’un club, pots accedir a l’enllaç de contractació de l’article i realitzar-la sense necessitat d’estar associat a un club.

.

.

Quan s’activa el producte contractat?

Un cop realitzats tots els procediments, la llicència estarà activa en un període d’entre 24 i/o 48h una vegada realitzat el pagament i prèvia verificació de la informació per part de la FCEH.

En el cas de no realitzar el pagament, la llicència no estarà correctament tramitada i, per tant, no tindrà validesa.

.

Quina validesa té el producte?

La validesa d’aquest article permet competir durant la temporada en què es fa efectiva la seva contractació i finalitzarà un cop finalitzada la temporada.

.

Tarifes de les llicències

.

Cobertures de les llicències

.

Cancel·lacions, ampliacions i canvis de producte

Qualsevol cancel·lació, ampliació o canvi de producte ha de ser prèviament autoritzat per la FCEH i es farà efectiu en un termini d’entre 24 i 48h. 

.

Una vegada realitzada la tramitació de la llicència i el pagament de la mateixa no es podrà procedir a la cancel·lació de la mateixa ni la devolució de l’import abonat.

Per a qualsevol cancel·lació i/o canvi de producte us heu de posar en contacte amb el departament d’assegurances de la FCEH.

assegurances@fceh.cat  | Telèfon: +34 683 511 635

AMPLIACIÓ / CANVI DE PRODUCTE

L’ampliació / canvi de producte consisteix en canviar el producte inicialment contractat per un producte superior de cost superior. (Ex: Ampliació d’una Llicència Catalana a una Llicència Estatal).

Les ampliacions / canvis de producte sempre els realitzarà la mateixa FCEH i serà el propi club qui es posarà en contacte amb la Federació per tal de realitzar la seva modificació respecte al producte inicial contractat sempre i quan es pugui fer el mateix.

Per tal de realitzar els canvis i la seva aprovació és necessari posar-se en contacte amb la FCEH amb la suficient antelació, ja que l’ampliació requereix d’un mínim de 48h per fer-se efectiu:

Per a qualsevol cancel·lació i/o canvi de producte us heu de posar en contacte amb el departament d’assegurances de la FCEH.

assegurances@fceh.cat  | Telèfon: +34 683 511 635

RENOVACIÓ

La renovació de la llicència no es realitza de forma automàtica per a la temporada següent. Un cop finalitzada la temporada s’ha de gestionar la renovació amb el club corresponent.

.