Federa’t

Llicència de Patinatge de Velocitat

Llicència de Patinatge de Velocitat

.

1) TARIFES DE LES LLICÈNCIES

.

.

2) COBERTURES DE LES LLICÈNCIES

.

.

3) CANCEL·LACIÓ / AMPLIACIÓ / CANVIS DE PRODUCTE / RENOVACIÓ

Qualsevol cancel·lació, ampliació o canvi de producte ha de ser prèviament autoritzat per la FCEH i es farà efectiu en un termini d’entre 24 i 48h. 

.

CANCEL·LACIÓ

Una vegada realitzada la tramitació de la llicència i el pagament de la mateixa no es podrà procedir a la cancel·lació de la mateixa ni la devolució de l’import abonat.

Per a qualsevol cancel·lació i/o canvi de producte us heu de posar en contacte amb el departament d’assegurances de la FCEH.

assegurances@fceh.cat  | Telèfon: +34 683 511 635

AMPLIACIÓ / CANVI DE PRODUCTE

L’ampliació / canvi de producte consisteix en canviar el producte inicialment contractat per un producte superior de cost superior. (Ex: Ampliació d’una Llicència Catalana a una Llicència Estatal).

Les ampliacions / canvis de producte sempre els realitzarà la mateixa FCEH i serà el propi club qui es posarà en contacte amb la Federació per tal de realitzar la seva modificació respecte al producte inicial contractat sempre i quan es pugui fer el mateix.

Per tal de realitzar els canvis i la seva aprovació és necessari posar-se en contacte amb la FCEH amb la suficient antelació, ja que l’ampliació requereix d’un mínim de 48h per fer-se efectiu.

Per a qualsevol cancel·lació i/o canvi de producte us heu de posar en contacte amb el departament d’assegurances de la FCEH.

assegurances@fceh.cat  | Telèfon: +34 683 511 635

.

RENOVACIÓ

La renovació de la llicència no es realitza de forma automàtica per a la temporada següent. Un cop finalitzada la temporada s’ha de gestionar la renovació amb el club corresponent.

.

4) CONTRACTA LA TEVA LLICÈNCIA

LLICÈNCIA CATALANA / ESTATAL

Per tramitar una llicència cal associar-se a un club d’esports d’hivern i sol·licitar-la. El club serà l’encarregat de portar a terme els tràmits necessaris.

.

LLICÈNCIA DE DIA

En el cas de les “Llicències de dia” i/o “Competicions Open” no és necessari estar associat a un club depenent de la competició a la què es vulgui participar.

.