Protegeix la vista a la neu, les ulleres i els vidres més adequats

La neu reflecteix un 80% dels raigs ultraviolats i a mesura que pugem d’altitud, també ho fa la radiació solar, al voltant del 10% cada 1.000 metres. Per tant, la protecció dels ulls i la pell és imprescindible per poder gaudir de la pràctica esportiva a la neu. 

Amb la vista no s’hi juga i s’ha de procurar que la tria sigui la correcta, ja que, les lesions oculars poden ser realment greus. A més, és rellevant que no us deixeu portar només per l’estètica, heu de saber quin ús li donareu, quines són les prestacions tècniques del producte i conèixer les qualitats de la vostra visió. 

Què hem de tenir en compte a l’hora d’escollir les ulleres?

El vidre: Existeixen diferents tipus de filtre solar segons la necessitat i l’entorn en el qual s’utilitzin. Hi ha quatre categories, en el cas de la pràctica esportiva amb neu, es recomana fer servir els filtres de categoria 3 i 4.

Forma de la muntura: Es recomana que s’ajusti a la cara pels costats, de tal manera que mantindrà els ulls més protegits dels raigs del sol i del vent.

Material de la muntura: La millor opció és optar per materials resistents a les caigudes i a unes condicions meteorològiques adverses. Un bon material seria el policarbonat, ja que és molt més resistent que el plàstic. És gairebé impossible que se’ns facin malbé realitzant un practica esportiva de neu en condicions normals.

Sistema antibaf: Hem de tenir-la en compte que comptin amb aquest element pel fet que les ulleres ens han de proporcionar una correcta visió del nostre voltant. Si les ulleres s’entelen sovint, hi ha un risc elevat de patir un accident o caiguda. 

El color de les lents, un aspecte rellevant

Segurament has tingut unes ulleres a les mans i t’hauràs preguntat per a què serveixen cadascun dels colors. Cada una d’elles ens aporta una protecció diferent. Per tant, et recomanem que escullis el color de les ulleres en funció de les condicions climàtiques que et trobes quan practiques l’esquí.

Color gris: aquesta lent absorbeix la mateixa quantitat de llum en cada situació. No altera els colors i són indicats per un ús continuat.

Color marró: Aconsegueix una visibilitat constant en condicions variables. La principal virtut és que millora els contrasts i la definició dels objectes.

Multicapes i multicromats: Són molt més lleugers que la resta, i s’acostumen a aplicar sobre bases fosques. A més milloren la filtració sense canviar la percepció dels colors.

Incolor: Aquesta està especialment indicada per aquells que la seva pràctica esportiva la fan en horari nocturn, ja que filtra molt menys les il·luminacions de les pistes.

Color taronja: Quan la llum és escassa. Centren molt bé la llum blava, reduint d’aquesta manera la reverberació, és a dir, la reflexió difusa de la llum. Millora els contrastos i la visibilitat.

Color groc: Indicades pel tractament d’intensitat mitjana.

Color verd: El seu ús és polivalent. Respecta els colors i protegeix contra l’enlluernament.