Targeneu

Preus / Precios

Preus / Precios

Individual

  • Targeneu Adult: 64€                                                          Targeneu Adulto: 64€
  • Targeneu Infantil (menors de 18 anys): 41€                  Targeneu Infantil (menores de 18 años): 41€

Familiar

  • Targeneu Familiar 3 membres: 141€ (màxim 2 adults, entenent com a adult els majors de 18 anys).
  • Targeneu Familiar 3 miembros: 141€ (máximo 2 adultos, entendiendo como a adulto los mayores de 18 años).
  • Targeneu Familiar 4 membres: 153€ (màxim 2 adults, entenent com a adult els majors de 18 anys). A partir del quart membre és gratüit.
  • Targeneu Familiar 4 miembros: 153€ (máximo 2 adultos, entendiendo como a adulto a los mayores de 18 años). A partir del cuarto miembro es gratuito.
  • Nota 1: Les persones que facin els 18 anys el 2021 es consideren adults. Las personas que cumplan los 18 años en 2021 se consideran adultos.
  • Nota 2: Els preus de les assegurances, tant individuals com familiars, són els mateixos tota la temporada, indistintament del mes de l’any en què es contracta. Los precios de los seguros, tanto individuales como familiares, son los mismos toda la temporada, indistintamente del mes del año en que se contratan.

Més informació a assegurances@fceh.cat o trucant al 93 415 55 44.