7a edició del Premi Dona i Esport

S’hi poden presentar a la 7a edició del Premi Dona i Esport totes les esportistes, els promotors de l’esport, els clubs i els mitjans de comunicació vinculats amb l’esport femení. El procés d’admissió de candidatures es tanca el 31 de desembre de 2013.

La 7a edició del premi Dona i Esport té per objectiu fer visible el paper i la incidència de les dones en l’esport, i valorar les trajectòries de dones esportistes o promotores de l’esport i l’esforç de les entitats que han donat rellevància a la presència femenina en l’esport.

Els premis d’enguany tenen diverses categories: Premi Mireia Tapiador a la promoció de l’esport, dirigit a les dones que hagin destacat en la seva tasca de difusió i promoció de l’esport; el Premi a la dona esportista, pensat per a les dones que hagin destacat en la seva trajectòria esportiva en competició o hagin aconseguit alguna fita esportiva; el Premi al mitjà de comunicació, que reconeix les persones o mitjans que hagin destacat per la tasca de promoció i difusió de fets, activitats i èxits relacionats amb les dones i l’esport, i, finalment, el Premi al club esportiu de la ciutat, que s’estrena per primera vegada en aquests guardons amb la finalitat de reconèixer el club de Barcelona que hagi destacat en la seva trajectòria de promoció de l’esport femení o hagi aconseguit una fita esportiva, o bé s’hagi caracteritzat per fomentar la participació i presència de les dones en tots els àmbits d’actuació, impulsant el principi d’igualtat.

Com presentar-hi la candidatura
Les candidatures a qualsevol de les modalitats del premi Dona i Esport es podran proposar a títol personal o bé per mitjà d’altres persones físiques o jurídiques. D’aquesta manera, no només s’hi poden presentar les esportistes, sinó que els clubs i les entitats hi poden presentar les seves esportistes. Igualment, els mitjans de comunicació o periodistes hi poden presentar la seva pròpia candidatura o la d’altres professionals. Les bases del VII Premi Dona i Esport es poden consultar al BOPB de l’11 d’octubre de 2013. També us podeu baixar el formulari de candidatura i el model d’autorització (PDF).