Comunicat FCEH: Afectació del COVID-19 en les cobertures de les assegurances

foto

D’acord amb l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queda limitada la lliure circulació de persones en el seu article 7 a uns motius taxats, dins dels quals NO es troba la pràctica esportiva a cap dels seus nivells.

És per això que, des de l’entrada en vigor i mentre duri l’Estat d’Alarma declarat pel Govern (període inicial de 15 dies i extensió si es produeix), no tindrà cobertura de la pòlissa d’assegurança de la FCEH CAP ACCIDENT ESPORTIU NOU que pogués produir-se aquests dies.

No obstant,

1. La pòlissa segueix vigent en tots aquells països on no s’hagi decretat l’Estat d’Alarma, la restricció de circulació, o sempre que no s’excedeixi l’àmbit geogràfic de la pòlissa o l’àmbit temporal a l’estranger de 90 dies consecutius des de la sortida del país, així com d’altres punts de l’apartat de riscs exclosos de l’assegurança.

2. Si es produeix una lesió durant la realització dels entrenaments a domicili indicats per la Federació Catalana d’Esports d’Hivern o pel Club del que forma part, dins del domicili del federat, aquesta lesió quedarà emparada a l’estar considerada entrenament.

En cas de sinistre, el Federat haurà d’entregar la documentació acreditativa del pla d’entrenaments en el què consti l’enviament del mateix al lesionat, amb caràcter previ a l’ocurrència de l’accident.

Serà, així mateix, requisit indispensable que l’activitat realitzada no violi cap dels preceptes establerts en el Reial Dectret 463/2020, de declaració d’Estat d’Alarma.

Aquesta ampliació (punt 2) de cobertura de l’assegurança es de caràcter provisional i estarà en vigor el temps que duri la quarantena per COVID-19.

3. També queda garantida l’assistència sanitària que hagin de rebre els federats i assegurats per a la recuperació de lesions produïdes en accidents esportius soferts amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret i de l’Estat d’Alarma, dins de les condicions de cobertura de què disposi a la pòlissa.

No obstant, els remarquem la importància que té seguir el decret de confinament i les mesures preses des dels diferents estaments governamentals.

Recordin que un accident esportiu, dins del territori espanyol, tindria la consideració de negligència i que qui el pateixi podrà enfrontar fins i tot a problemes legals posteriors.

Per responsabilitat, solidaritat i sobretot deure cívic, durant aquest excepcional període de confinament us demanem que no sortíu a realitzar cap pràctica esportiva.

Informarem puntualment dels avenços que vagin sorgint i restem a la vostra disposició.