L’Oficina d’Atenció als Clubs Esportius de Barcelona ha assessorat 263 entitats

L’Oficina d’Atenció al Clubs Esportius de Barcelona ha donat servei a 263 entitats de la ciutat des de la seva creació el 20 d’abril de 2015 fins al 31 de març de 2016. En conjunt, s’ha donat resposta a 523 peticions d’assessorament i seguiment de la gestió administrativa i econòmica. D’elles, 142 atencions s’han fet de forma presencial, 442 s’han realitzat a través de correu electrònic, i 335 són atencions i seguiments realitzats telefònicament.

Aquestes xifres suposen que una tercera part de les entitats han demanat suport a l’Oficina. A la ciutat de Barcelona, actualment hi ha unes 750 entitats amb activitat estable.

L’Oficina d’Atenció als Clubs Esportius es va crear davant les dificultats de les entitats més modestes de donar resposta a la creixent exigència de gestió i administració diària per part d’algunes administracions. En especial, per donar resposta a les noves obligacions fiscals i comptables que es van imposar, amb un increment de la vessant sancionadora, cosa que va fer que els clubs més petits tinguessin molt més difícil donar-hi resposta. Cal tenir en compte que la majoria d’aquestes entitats tenen una estructura molt simple, sense coneixements de gestió i, en molts casos, basada en el voluntariat.

L’Oficina posa a disposició de tots els clubs de la ciutat, de forma gratuïta, un conjunt de serveis i eines per facilitar la gestió de les seves activitats i projectes. El tipus de suport que dóna se centra en assessorament fiscal, assessorament laboral, assessorament comptable, assessorament jurídic, assessorament a les subvencions i relacions administratives, servei de premsa i comunicació, serveis d’imatge i servei lingüístic.

De manera complementària, l’Oficina ha organitzat sessions formatives sobre la convocatòria general de subvencions 2016, una jornada de formació sobre tècnica de fiscalitat i comptabilitat per a entitats i clubs esportius, i una de presentació sobre la mateixa Oficina.

En el marc de les noves eines de suport als clubs esportius, l’Institut Barcelona Esports ha afegit dues noves línies de subvenció aquest any: una adreçada a donar suport als grans esdeveniments internacionals del calendari esportiu de la ciutat, i una per donar suport als projectes o activitats específiques de promoció de la salut des de l’activitat física o l’esport.

Un 67% més de recursos per a subvencions a projectes esportius
En aquest sentit, l’Institut Barcelona Esports (IBE) ha destinat un 67,1% més de recursos per als projectes esportius que impulsen les entitats de la ciutat. Concretament, s’hi ha destinat 3.345.773,93€, enfront els 2.001.890€ de la convocatòria del 2015.

També hi ha hagut un increment en el nombre de sol·licituds aprovades. Han estat 707 sol·licituds, un 5,5% més que l’any anteriors, quan van ser 670 peticions aprovades.

Més reconeixement per a les entitats d’esport extraescolar
Una de les prioritats de l’ajuntament és la promoció de l’esport en edat escolar. És per això que l’Institut Barcelona Esports treballa en una nova iniciativa per enfortir les entitats i la seva oferta. Es tracta d’un sistema de millora de la qualitat per a les entitats organitzadores de l’esport en edat escolar, segons el qual les entitats i les famílies podran tenir un reconeixement oficial de la qualitat del seu servei.

Font: Institut Barcelona Esports. Ajuntament de Barcelona