proper CURS D’ACCÉS A JUTGE AUTONÒMIC

La FCEH convoca el curs anual d’accés, i reciclatge, a Jutge Regional en la modalitat de Patinatge Individual i Parelles.

El curs es portarà a terme a Barcelona, lloc a determinar, els dies 9 i 10 de Novembre de 2013 i estarà impartit per David Muñoz, Jutge Internacional de la ISU.

Els requisits per poder accedir a Jutge Regional de la FCEH són els següents;

1. Haver estat patinador/a en competició nacional, regional o interclub.
2. Ser major de 18 anys.
3. Realitzar el seminari per a Jutges Regionals convocat per la FCEH.
4. Superar l’examen teòric, pràctic i de reconeixement d’elements.
5. Realitzar una pràctica en alguna competició durant la mateixa temporada en que es
realitza el seminari i que inclogui programa curt i llarg. Aquesta pràctica serà revisada pel
Jutge àrbitre de la competició.

Horaris i contingut del curs

Fitxa Inscripció