Relació de Centres mèdics acreditats

Per saber quins són els centres acreditats per fer revisions mèdiques als esportistes, cal anar al web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i clicar a la següent adreça:

https://salut.gencat.net/pls/rcs/RCSPK002.inici2

Un cop oberta la finestra de bùsqueda (com la que surt a la imatge) s’ha de fer una nova consulta amb aquest paràmetres:

  – Tipus Centre: Extrahospitalari

  – Cartera serveis: Serveis

  – Descripció: Medicina de l’Educació Física i l’Esport

Un cop feta la recerca sortirà el llistat dels centres acreditats amb les seves dades de contacte.