UFEC i FCEH uneixen forces per a promocionar els esports d’hivern

La UFEC és una eina indispensable per a la difusió dels esports d’hivern i amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) hi ha una col.laboració mútua altament profitosa des de fa molts anys.

Al principi, la UFEC es va constituir com a Unió Catalana de Federacions Esportives. No va ser fins a la instauració de la democracia, que va passar a dir-se Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Actualment, la UFEC és un òrgan de solidaritat entre les federacions esportives catalanes i el conjunt de l’esport federat a Catalunya que col·labora amb l’Administració i la Secretaria General de l’Esport. Es tracta d’una entitat de debat que soluciona problemes o qüestions interfederatives que plantegen els federats i, alhora, col·labora amb els ensenyaments esportius per promocionar i representar l’esport federat a Catalunya.
 
El principal objectiu de la UFEC és fomentar i promocionar les activitats de les seleccions esportives catalanes o dels clubs esportius federats i dels seus esportistes, tant a nivell autonòmic com internacional. En aquest sentit, el President de la UFEC, el Sr. David Moner i Codina, i el President de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), el Sr. Ramon Carreras i Juanico, treballen per a projectar Catalunya com un país esportiu dels esports d’hivern.
 
La UFEC disposa d’un web www.ufec.cat on es pengen totes les notícies a més de la compta UFEC TV on hi ha vídeos relacionats amb tots els esports i on els esports d’hivern també hi tenen presència. La FCEH col.labora amb aquesta plataforma comunicativa aportant material en format de notes de premsa amb els resultats dels catalans i la mateixa UFEC produeix els vídeos dels esports d’hivern que es pengen a UFEC TV.
 
La Unió de Federacions Esportives Catalanes representa un nou pas per a l’estructuració i reglamentació de l’esport federat a Catalunya, amb plena autonomia i capacitat de decisió. Actualment, la UFEC agrupa fins a 67 federacions esportives de Catalunya. Gràcies al suport de la UFEC i la FCEH, els esportistes i les federacions catalanes disposen d’una via de comunicació molt important.