Carregant Esdeveniments

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE CLUBS

Tindrà lloc el proper DIJOUS 13 de Juny a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18.00 hores en segona convocatòria, en format presencial, a l’INEFC BARCELONA, Avinguda de l’Estadi,12-22 08038- Barcelona.

ORDRE DEL DIA:

Punt 1r.- Obertura de l’Assemblea pel President de la FCEH.
Punt 2n.- Formació llista d’assistents i comprovació de vots.
Punt 3r.- Nomenament d’interventors per la signatura de l’acta.
Punt 4t.- Nomenament d’Auditors exercici 2024.
Punt 5è.- Aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats esportives 2023-2024.
Punt 6è.- Presentació i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals i liquidació del pressupost de l’exercici 2023.
Punt 7è.- Presentació i aprovació, si s’escau, del preu de les llicències de la temporada 2024-2025. Punt 8è.- Aprovació, si s’escau, dels Reglaments Esportius.
Punt 9è.- Aprovació, si s’escau, de les renovacions de pòlisses de crèdit per l’any 2024.
Punt 10è.- Precs i preguntes.

13 juny 2024

Detalls

Data: 13 juny

Lloc

INEFC

Av. de l'Estadi, 12, 22,
Barcelona, Barcelona 08038 Espanya

+ Mapa de Google

Telèfon:

934 25 54 45

Website

Organitzador

FCEH
Telèfon: 934 15 55 44
Email:
Website: Website