LLICÈNCIA D’OCI I COMPETICIONS OPEN

LLICÈNCIA D’OCI I COMPETICIONS OPEN

.

Què és la llicència d’oci de la FCEH?

És el producte idoni per als amants de l’esport i, per descomptat, de la neu i el gel. Permet participar a les competicions Open organitzades per la FCEH i disposar de les millors cobertures en l’esport recreatiu i d’oci*.

*Veure condicions i cobertures en funció de l’article seleccionat.

Aquest producte permet a l’esportista que la contracta:

  • Poder participar a les competicions open del calendari de la FCEH*
  • Estar cobert a les competicions en què estigui inscrit*
  • Estar cobert en els entrenaments d’us recreatiu i/o d’oci
  • Descomptes i avantatges per ser “FEDERAT”

Aquesta llicència en cap cas cobreix la pràctica esportiva competitiva oficial que no siguin competicions open*. Per disposar de la cobertura en la pràctica esportiva competitiva oficial consulta l’apartat Llicències de competició

*Veure cobertures de l’assegurança contractada. Les cobertures poden variar en funció del producte seleccionat.

.

Qui la pot contractar?

Qualsevol persona resident a Espanya i/o 50 km de la frontera espanyola i que estigui al corrent dels pagaments amb la FCEH.

Per la contractació d’aquest producte no és necessari estar associat a cap club de la FCEH.

 

Tipus de llicències

TARGENEU

La llicència per als incondicionals de la neu i el gel, amb cobertura mundial, que ofereix rescat i primera cura en cas d’accident (inclou el fora pista).

Aquesta llicència permet la participació a competicions open del calendari de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.*

*Les competicions a les què es pot participar disposaran de la informació a www.fceh.cat.

.

.

.

MULTIRISC

És el producte ideal per als amants dels esports a l’aire lliure, amb cobertura mundial i seguiment de la lesió en esports d’estiu i d’hivern.

Aquesta llicència permet la participació a competicions open del calendari de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.*

*Les competicions a les què es pot participar disposaran de la informació a www.fceh.cat

.

.

Quan s’activa la llicència? 

Un cop realitzats tots els procediments, la llicència estarà activa en un període d’entre 24 i/o 48h una vegada realitzat el pagament i prèvia verificació de la informació per part de la FCEH. 

En cas de no realitzar el pagament, la llicència no estarà correctament tramitada i, per tant, no tindrà validesa.

En el cas de domiciliar el pagament la renovació es realitzarà de forma automàtica anualment i disposa d’un plaç màxim de 30 dies per notificar de qualsevol canvi un cop realitzat el gir domiciliat.